+48 18 444 17 23 • Biuro Posła Andrzeja Czerwińskiego

Co zrobić żeby powietrze na Sądecczyźnie było zdrowsze?

Wiadomosci  BOS 2013-03-18 06:43

O zanieczyszczeniu powietrza w naszym regionie rozmawiano w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu. podczas konferencji „Małopolska w zdrowej atmosferze. Subregion Sądecki".

Jej organizatorami byli: poseł Andrzej Czerwiński, radny Województwa Małopolskiego Leszek Zegzda i Wojciech Kozak - wicemarszałek Województwa Małopolskiego. W spotkaniu uczestniczyli m. in. starosta nowosądecki Jan Golonka, radny wojewódzki Zygmunt Berdychowski i poseł Marian Cycoń.
Podczas konferencji przedstawiono główne założenia do Programu Ochrony Powietrza dla Województwa Małopolskiego oraz informacje na temat możliwości wsparcia finansowego inwestycji w zakresie ochrony powietrza i odnawialnych źródeł energii.

- Małopolska jest regionem, w których problem wysokich poziomów zanieczyszczeń powietrza jest poważnym wyzwaniem dla samorządów i mieszkańców. Jakość powietrza ma wpływ zarówno na zdrowie mieszkańców, jak również atrakcyjność turystyczną subregionu. Z tego względu konieczne jest wypracowanie dobrych praktyk w zakresie Programu Ochrony Powietrza - powiedział Wojciech Kozak, wicemarszałek województwa małopolskiego.

Stan zanieczyszczenia powietrza przybliżył zebranym Paweł Ciećko, Małopolski Inspektor Ochrony Środowiska. Stwierdzono, że powierzchniowe źródła emisji obejmują liczne źródła tzw. „niskiej emisji” pyłów i gazów wyprowadzanych do powietrza na niewielkiej wysokości (poniżej 40 m) i gromadzących się wokół miejsca powstawania, zwykle na obszarach zwartej zabudowy mieszkaniowej. Należą do nich małe kotłownie przydomowe, paleniska domowe (piece węglowe ceramiczne oraz węglowe trzony kuchenne) i niewielkie kotłownie dostarczające ciepło do lokali usługowych lub warsztatów, czyli szeroko pojęty sektor bytowo-komunalny. Na wielkość emisji ze źródeł ogrzewania ma wpływ przede wszystkim rodzaj stosowanego paliwa.

W zakresie pylu zawieszonego PM10 i PM 2,5 oraz benzo(a)pirenu głównymi źródłami emisji są kotłownie i paleniska opalane paliwami stałymi (głównie węglem). Wskaźniki emisji dla pyłu zawieszonego i benzo(a)pirenu dla palenisk opalanych paliwami stałymi są o ponad 3 rzędy wyższe niż dla kotłów gazowych, a emisja tych zanieczyszczeń stanowi ponad 99 proc. emisji powierzchniowej ogółem.
- Tak wysokie wskaźniki emisji spowodowane są złym stanem technicznym oraz wiekiem kotłowni węglowych i pieców, a także spalaniem najtańszego, złej jakości węgla. Urządzenia te charakteryzują się dość niską sprawnością, co wpływa negatywnie na procesy spalania, a zarazem emisji zanieczyszczeń. Dodatkowo zły stan techniczny kominów pogarsza parametry emisji zanieczyszczeń, ale również stanowi duże zagrożenia dla życia i zdrowia użytkowników kotła - przypomniał Ciećko. - Istotna jest okresowa kontrola stanu technicznego kotłów oraz przeprowadzanie przeglądów kominiarskich. Niestety, głównym kryterium wyboru paliwa do celów grzewczych jest cena, która sprawia, że jednym z najkorzystniejszych ekonomicznie i najpowszechniej wykorzystywanym paliwem w Malopolsce pozostaje wegiel kamienny – dodał.

Przypomniano, że samorządy mają do dyspozycji programy unijne, dzięki którym można zdobyć pieniądze potrzebne do walki ze smogiem, trzeba tylko o to dofinansowanie się postarać.

Źródło: sadeczanin.info

@poselczerwinski Budowa Instalacji Granulacji Mechanicznej Nawozów - historyczne wydarzenie dla tarnowskich Zakładów 12 godzin temu

@Grupa_Azoty 1/2 W samym Tarnowie #GrupaAzoty zamierza zrealizować inwestycje o wartości 1 mld zł @poselczerwinski 12 godzin temu

@Grupa_Azoty Minister Skarbu Państwa podkreślił dziś, że "#GrupaAzoty krok po kroku realizuje założony gigantyczny plan inwestycyjny" 12 godzin temu