+48 18 444 17 23 • Biuro Posła Andrzeja Czerwińskiego

„Razem znaczymy więcej”. V Polsko-Hiszpańskie Forum Parlamentarne w Krakowie

Wiadomosci  ms 2017-06-06 16:32

– Zależy nam na wzmacnianiu relacji we wszystkich obszarach naszej aktywności społecznej i publicznej, na zacieśnianiu współpracy między Polską i Hiszpanią – powiedział marszałek Sejmu Marek Kuchciński otwierając obrady Forum. Delegacje Sejmu i Kongresu Deputowanych Królestwa Hiszpanii, spotkały się w tej formule po raz piąty by rozmawiać o współpracy dwustronnej i zacieśnianiu partnerstwa strategicznego.

Marszałek przypomniał, że obrady przypadają na 40. rocznicę wznowienia przez oba kraje stosunków dyplomatycznych. Ana Pastor Julián, Przewodnicząca Kongresu Deputowanych Kortezów Generalnych, podkreśliła wagę kontaktów parlamentarnych między obydwoma krajami i zauważyła, że Polska jest od 1990 roku strategicznym partnerem Hiszpanii.

W pierwszej części forum politycy dyskutowali o współpracy bilateralnej, szczególnie w obszarze edukacji. Mówiono m.in. o kwestii rozwoju zrównoważonej turystyki, nauce języków, czy edukacji przez sport. – Powinniśmy zastanowić się, jak parlamenty narodowe mogą się przyczynić do lepszej współpracy regionalnej – powiedział wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki rozpoczynając drugi panel dyskusyjny, który dotyczył problematyki europejskiej. W podobnym duchu wypowiedziała się Rosa Romero Sánchez, III Wiceprzewodnicząca Kongresu Deputowanych Kortezów Generalnych. W jej ocenie wzmocnienie głosów parlamentów narodowych w procesie legislacyjnym powinno być jednym z priorytetów reformy Unii Europejskiej. W tej części spotkania parlamentarzyści mówili także o polityce energetycznej UE. – O tych problemach powinniśmy rozmawiać na dwustronnych spotkaniach pomiędzy komisjami i resortami, które toczą bój o właściwe ramy unii energetycznej – zauważyła poseł Izabela Kloc, przewodnicząca sejmowej Komisji do Spraw Unii Europejskiej. Trzecia część Forum to debata nad zagadnieniami związanymi z polityką międzynarodową. Szeroko omawiano zagadnienia związane z polityką sąsiedztwa UE. Politycy dyskutowali m.in. o kryzysie na Ukrainie, członkostwie Polski w Radzie Bezpieczeństwa ONZ oraz współpracy transatlantyckiej. – Dla naszej obronności sprawą kluczową jest NATO. Wspólna polityka obronna nie może stać w sprzeczności z NATO, ale mieć charakter uzupełniający– podkreślił poseł Konrad Głębocki.

Na zakończenie spotkania marszałek Marek Kuchciński i przewodnicząca Ana Pastor Julián podpisali wspólną deklarację uczestników Forum. Politycy z Polski i Hiszpanii z satysfakcją ocenili w niej stabilny i wszechstronny rozwój współpracy obu krajów i podkreślili znaczenie dwustronnej współpracy parlamentarnej w relacjach polsko-hiszpańskich. Parlamentarzyści podczas obrad minutą ciszy uczcili ofiary zamachów terrorystycznych w Londynie.

Polsko-Hiszpańskie spotkania parlamentarne w ramach Forum odbywają się od 2009 r. Kolejne obrady odbyły się w 2011, 2014 i 2015 r.

Źródło: sejm.gov.pl

@poselczerwinski Budowa Instalacji Granulacji Mechanicznej Nawozów - historyczne wydarzenie dla tarnowskich Zakładów 12 godzin temu

@Grupa_Azoty 1/2 W samym Tarnowie #GrupaAzoty zamierza zrealizować inwestycje o wartości 1 mld zł @poselczerwinski 12 godzin temu

@Grupa_Azoty Minister Skarbu Państwa podkreślił dziś, że "#GrupaAzoty krok po kroku realizuje założony gigantyczny plan inwestycyjny" 12 godzin temu