+48 18 444 17 23 • Biuro Posła Andrzeja Czerwińskiego

Grają od 70 lat!

Mój region  olsz 2017-07-03 13:00

Pięknym koncertem uczciła swoje 70. urodziny Orkiestra Dęta im. Tadeusza Moryto w Łącku. Impreza odbyła się w Amfiteatrze na Jeżowej. Koncert poprzedziła msza św. w kościele w Łącku. Starosta nowosądecki Marek Pławiak złożył gratulacje dr. hab. Stanisławowi Strączkowi – dyrygentowi Orkiestry i wszystkim muzykom.

- Dziękuję za lata wspaniałej działalności artystycznej na rzecz mieszkańców Ziemi Sądeckiej – mówił starosta Marek Pławiak. - Jestem pełen najwyższego uznania dla waszego dorobku. Na ręce dyrygenta składam podziękowania dla całej Orkiestry za niezwykłe zaangażowanie i stałą obecność w życiu kulturalnym i społecznym Sądecczyzny. Do jubileuszowych gratulacji dołączam życzenia wielu dalszych sukcesów artystycznych oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Z okazji jubileuszu, starosta i radny powiatowy Tadeusz Zaremba przekazali członkom Orkiestry czek na 4 tysiące złotych „w uznaniu szczególnych zasług na rzecz upowszechniania kultury muzycznej”.

Gratulacje złożyła także Orkiestra z Sobolowa, która specjalnie przyjechała na jubileusz łąckiego zespołu. Oprócz upominków – dała popis swoich muzycznych umiejętności.

Koncertu wysłuchali m.in.: starosta nowosądecki Marek Pławiak, poseł Andrzej Czerwiński i Jan Duda, radny wojewódzki Stanisław Pasoń, radni powiatowi – Tadeusz Zaremba i Roman Potoniec oraz Antoni Malczak – dyrektor Małopolskiego Centrum Kultury Sokół w Nowym Sączu, władze gminy na czele z wójtem Janem Dziedzina i przewodniczącą Rady Gminy Bernadetą Wąchałą-Gawełek.

Źródło: starostwo.nowy-sacz.pl

@poselczerwinski Budowa Instalacji Granulacji Mechanicznej Nawozów - historyczne wydarzenie dla tarnowskich Zakładów 12 godzin temu

@Grupa_Azoty 1/2 W samym Tarnowie #GrupaAzoty zamierza zrealizować inwestycje o wartości 1 mld zł @poselczerwinski 12 godzin temu

@Grupa_Azoty Minister Skarbu Państwa podkreślił dziś, że "#GrupaAzoty krok po kroku realizuje założony gigantyczny plan inwestycyjny" 12 godzin temu