+48 18 444 17 23 • Biuro Posła Andrzeja Czerwińskiego
Archiwum Biura Poselskiego

Z Sonikiem o euro i prezydencji

O polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, wprowadzeniu euro oraz perspektywie budżetowej Unii na lata 2014 – 2020 rozmawiali wczoraj z europosłem Bogusławem Sonikiem członkowie i sympatycy Platformy Obywatelskiej z Sądecczyzny. Spotkanie zorganizowano w Miasteczku Galicyjskim w Nowym Sączu. 2011-07-22 14:56 MS


Archiwum Posła Andrzeja Czerwińskiego

Rządowe sanatorium w nowych rękach

LUDZIE. Bogdan Kałucki został nowym dyrektorem sanatorium MSWiA Continental w Krynicy-Zdroju. Zajął miejsce zwolnionego jesienią 2010 roku Krzysztofa Żyłki. Wcześniej Kałucki pełnił obowiązki dyrektora, ponieważ właściciel sanatorium, którym jest skarb państwa, wstrzymał się z rozstrzygnięciem konkursu do czasu zakończenia sądowego sporu z Żyłką. 2011-07-22 14:02 Monika Kowalczyk


Są pieniądze na dokończenie budowy strażnicy w Nowym Sączu

Ponad pięć milionów złotych przeznaczył z rezerwy budżetowej wojewoda małopolski, Stanisław Kracik na dokończenie budowy strażnicy Straży Pożarnej w Nowym Sączu. – Taki zastrzyk gotówki, plus wsparcie które zadeklarowały samorządy miasta i powiatu pozwolą zakończyć tą inwestycję najpóźniej w przyszłym roku – cieszy się poseł Andrzej Czerwiński. 2011-07-22 13:31 MS


Archiwum Posła Andrzeja Czerwińskiego

Remont dworca PKP w Nowym Sączu coraz bliżej

O remoncie sądeckiego dworca kolejowego i budowie linii kolejowej Kraków – Podłęże – Piekiełko, a także polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej rozmawiali wczoraj z dziennikarzami (czwartek, 21 lipca) poseł do Parlamentu Europejskiego Bogusław Sonik oraz poseł na Sejm RP, Andrzej Czerwiński. 2011-07-22 13:20 MS


Archiwum Posła Andrzeja Czerwińskiego

Poseł wizytował budowę Instytutu Kultury Fizycznej

Wczoraj poseł Andrzej Czerwiński wizytował budowę Instytutu Kultury Fizycznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu. Po nowych obiektach, których część zostanie oddana do użytku jeszcze w tym roku parlamentarzystę oprowadzali rektor oraz kanclerz uczelni. 2011-07-22 10:55 MS


Poseł Andrzej Czerwiński KOnferencja Prasowa

Andrzej Czerwiński komentuje wyrok TK

- Wyrok dotyczący zmian w Kodeksie Wyborczym przyjmuję z pokorą. Wyznacza on przecież ramy prawne jesiennej kampanii wyborczej. Nie oznacza to jednak, że w pełni się z nim zgadzam – komentuje wczorajsze decyzje Trybunału Konstytucyjnego poseł Andrzej Czerwiński. 2011-07-21 15:01 MS


Ustawa o zielonej energii jeszcze w tej kadencji

Inwestorzy nie muszą się bać ustawy o OZE – przekonuje poseł Andrzej Czerwiński, sejmowy guru od energetyki. 2011-07-20 19:56 Agnieszka Berger


Koniec podwójnego ubezpieczenia OC coraz bliżej

Podczas ostatniego posiedzenia Sejmu posłowie zajęli się rozwiązaniem problemu tak zwanego podwójnego ubezpieczenia, które często pojawia się przy sprzedaży jednego samochodu i zakupie kolejnego. Dzięki odpowiednim zmianom w ustawach, które przyjęto niemal jednogłośnie, z chwilą podpisania przez kierowcę nowej umowy OC automatycznie anulowana będzie stara. 2011-07-20 12:35 MS/MK


Archiwum Posła Andrzeja Czerwińskiego

Dwudniowe wybory i zakaz billboardów niezgodny z konstytucją

Dwudniowe wybory do Sejmu i Senatu, zakaz używania billboardów w kampanii wyborczej oraz płatnych spotów wyborczych są niezgodne z konstytucją – orzekł dzisiaj Trybunał Konstytucyjny. Jako zgodne z Ustawą Zasadniczą sędziowie trybunału uznali jednomandatowe okręgi wyborcze, głosowanie w wyborach przez pełnomocnika oraz głosowanie korespondencyjne dla Polaków mieszkających za granicą. 2011-07-20 10:41 MS


Trybunał wypowie się w sprawie wyborów

Czy zakaz emisji płatnych spotów wyborczych, wprowadzenie jednomandatowych okręgów w wyborach do Senatu, głosowanie korespondencyjne i przez pełnomocnika oraz możliwość dwudniowego głosowania są zgodne z ustawą zasadniczą? Decyzję w tej sprawie ogłosi dzisiaj Trybunał Konstytucyjny. Od jego orzeczenia zależeć będzie kształt jesiennej kampanii wyborczej. 2011-07-20 09:50 MS


Będą większe kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra finansów. W dokumencie zaproponowano nowe przepisy doprecyzowujące obowiązujące regulacje dotyczące odpowiedzialności za naruszanie dyscypliny finansów publicznych. 2011-07-19 14:36 MS


Rząd debatuje o współpracy rozwojowej i zarządzaniu kryzysowym

Rząd na rozpoczętym dzisiaj (wtorek, 19 lipca) posiedzeniu zajmie się m.in. projektem ustawy o współpracy rozwojowej. Ustawa ma umożliwić wieloletnie finansowanie projektów pomocowych dla krajów najuboższych i słabo rozwiniętych, o co od wielu lat zabiegają organizacje pozarządowe. 2011-07-19 14:35 MS


Decyzja Trybunału Konstytucyjnego już jutro

Jutro Trybunał Konstytucyjny orzeknie czy będą płatne spoty i możliwość dwudniowego głosowania 2011-07-19 14:35 MS


Urzędnik poniesie konsekwencje za błędne decyzje

W miniony piątek Sejm uchwalił ustawę, która wprowadza metryki decyzji urzędniczych. Dzięki nowym przepisom urzędnicy nie będą mogli bezkarnie wydawać bezprawnych decyzji. - Uchwalenie w rok projektu torpedowanego przez lobby urzędnicze pokazuje, że obecna koalicja jest zdeterminowana, by ograniczać władzę urzędników nad obywatelami i firmami — mówi dla „Pulsu Biznesu” Adam Szejnfeld, szef komisji „Przyjazne Państwo”. 2011-07-18 17:31 MG/MK


Rozmawiali o redukcji emisji CO2

O przyszłości energii pozyskiwanej z paliw kopalnych w kontekście unijnej polityki ograniczania emisji dwutlenku węgla rozmawiali w miniony piątek szef Parlamentu Europejskiego, Jerzy Buzek, przedstawiciele rządu oraz członkowie Stałej Podkomisji do spraw Energetyki. 2011-07-18 11:31 MS


Archiwum Posła Andrzeja Czerwińskiego

Premier o uniwersytetach III wieku: to działa!

W sobotę 16 lipca premier spotkał się w Szczawnicy ze słuchaczami uniwersytetów trzeciego wieku. Donald Tusk zapewnił podczas spotkania, że rząd będzie szukał takich rozwiązań, które umożliwią pokoleniu „50 plus” większą aktywność zawodową. 2011-07-18 09:48 kprm


Archiwum Posła Andrzeja Czerwińskiego

Premier o uniwersytetach trzeciego wieku

Premier spotkał się w Szczawnicy ze słuchaczami uniwersytetów trzeciego wieku. Donald Tusk zapewnił, że rząd będzie szukał takich rozwiązań, które umożliwią pokoleniu 50+ większą aktywność zawodową. 2011-07-18 09:37 MS


Prawo energetyczne po myśli PSEW

Nowelizując prawo energetyczne Sejm przyjął poprawki SLD wykreślające zapisy krytykowane przez Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej 2011-07-15 17:57 Ireneusz Chojnacki


Trwają obrady Sejmu - raport z przygotowań Polski do finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA

Dzisiaj w porannych głosowaniach posłowie zajmą się wnioskiem o odrzucenie sprawozdania ministra sportu i turystyki z realizacji przedsięwzięć Euro 2012 oraz z wykonanych działań dotyczących realizacji przygotowań Polski do finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA. 2011-07-15 17:57 MS


Rząd wprowadzi kolejne ułatwienia dla przedsiębiorców

Na ostatnim posiedzeniu Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o redukcji niektórych obowiązków dla obywateli i przedsiębiorców, przedłożony przez ministra gospodarki. Projekt ustawy zawiera przepisy, które przyczynią się głównie do usunięcia barier prawnych oraz redukcji niektórych uciążliwych i kosztownych obowiązków administracyjnych nakładanych na firmy i obywateli. 2011-07-15 17:49 MS


@poselczerwinski Budowa Instalacji Granulacji Mechanicznej Nawozów - historyczne wydarzenie dla tarnowskich Zakładów 12 godzin temu

@Grupa_Azoty 1/2 W samym Tarnowie #GrupaAzoty zamierza zrealizować inwestycje o wartości 1 mld zł @poselczerwinski 12 godzin temu

@Grupa_Azoty Minister Skarbu Państwa podkreślił dziś, że "#GrupaAzoty krok po kroku realizuje założony gigantyczny plan inwestycyjny" 12 godzin temu