+48 18 444 17 23 • Biuro Posła Andrzeja Czerwińskiego

Sądecka „Szopka Noworoczna”

Już wkrótce w Miejskim Ośrodku Kultury w Nowym Sączu dojdzie do nietypowego wydarzenia. Na scenie swoje umiejętności teatralne a także kabaretowe zaprezentują sądeccy parlamentarzyści i samorządowcy. Wszystko w ramach przestawienia pod nazwą „Szopka noworoczna”. 2012-01-12 21:00 MS


Nowelizacja telepraca coraz bliżej

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji (MAiC) opublikowało na stronach internetowych długo oczekiwany projekt nowelizacji prawa telekomunikacyjnego. Nowelizacja wychodzi naprzeciw konsumentom, rozszerzając zakres obowiązków operatora wobec abonenta. 2012-01-12 20:58 MS


Negocjacje w sprawie deficytu samorządów

Rząd i samorządy nie doszły do porozumienia w sprawie kagańca na samorządowe deficyty. Na wczorajszym spotkaniu, które zorganizowano w ramach zespołu finansowego Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu, nie udało się osiągnąć kompromisu. 2012-01-12 20:57 MS


Drugi dzień obrad Sejmu

Dziś Sejm zajmie się przyjętym we wtorek przez rząd projektem nowelizacji ustawy refundacyjnej, który przewiduje usunięcie przepisów dotyczących karania lekarzy za niewłaściwe wypisywanie recept. Rozpatrywane będą także dwa projekty obywatelskie, w tym projekt zmian w ustawie o ochronie przyrody. 2012-01-12 20:56 MS


Andrzej Czerwiński i Cezary Grabarczyk

Spotkanie w sprawie projektu „7 Dolin”

W środę, 11 stycznia w Ministerstwie Środowiska zorganizowano spotkanie dotyczące projektu „7 dolin”. Narada w której udział wzięli prezes firmy Fakro Ryszard Florek, prezes stowarzyszenia na rzecz „7 Dolin” Grzegorz Jeż, a także Minister Środowiska Marcin Korolem oraz poseł na Sejm RP Andrzej Czerwiński dotyczyła barier prawnych piętrzących się przed tą inwestycją. 2012-01-12 20:52 MS


Trwają obrady Sejmu

Sejm rozpoczął dziś trzydniowe posiedzenie. Według wstępnego porządku obrad posłowie mają dziś rozpatrzyć pilny rządowy projekt ustawy o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za 2012 rok. Premier Donald Tusk zapowiadał, że rolnicy, którzy mają gospodarstwa powyżej 6 ha płaciliby na każdego ubezpieczonego członka rodziny po 1 zł za każdy hektar. 2012-01-11 15:45 MS


Składki na ubezpieczenia zdrowotne rolników

Rząd przyjął projekt ustawy regulującej system opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne rolników i ich domowników. Zakłada on, że składka za ubezpieczenie zdrowotne będzie wynosić 1 zł miesięcznie za każdy hektar przeliczeniowy użytków rolnych w gospodarstwie rolnym. 2012-01-10 13:20 MS


Andrzej Czerwiński w MPEC

15 lat minęło

15 lat swojej działalności świętowała w miniony weekend spółka Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Z tej okazji w sali Miejskiego Ośrodka Kultury odbyła się jubileuszowa uroczystość połączona z wręczeniem wyróżnień dla pracowników. 2012-01-10 13:19 MS


Opłatek w Cechu Rzemiosła

Opłatek w Cechu

Przedstawiciele Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości oraz Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu już po raz kolejny spotkali się na uroczystym spotkaniu noworocznym. Podczas wspólnego biesiadowania tradycyjnie był czas na podsumowanie minionego roku oraz życzenia noworoczne. 2012-01-10 13:17 MS


10 posiedzenie Komisji do spraw UE

Jutro (czwartek, 5 stycznia) w Nowym Domu Poselskim odbędzie się kolejne posiedzenie Komisji do spraw Unii Europejskiej. Posłowie zajmą się między innymi wnioskiem dotyczącym rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie bezpieczeństwa działalności związanej z poszukiwaniem, badaniem i eksploatacją podmorskich złóż ropy naftowej i gazu ziemnego. 2012-01-04 13:32 MS


Podwyżka emerytur i rent

71 złotych - tyle wyniesie podwyżka wszystkich emerytur i rent w 2012 roku. Rząd przyjął wczoraj projekt zmiany ustawy o emeryturach i rentach zakładający czasową zmianę sposobu waloryzacji świadczeń z procentowej na kwotową. 2012-01-04 13:30 MS


Rząd przyjął plan pracy na rok 2012.

Harmonogram zawiera terminy prac nad najważniejszymi reformami zapowiedzianymi przez premiera Donalda Tuska podczas sejmowego expose. 2012-01-03 16:18 MS


Pielęgniarki i położne pod ochroną

Od 1 stycznia położne oraz pielęgniarki objęte są ochroną przewidzianą dla funkcjonariuszy publicznych. Oznacza to - zgodnie z Kodeksem Karnym - że za ich znieważenie podczas i w związku z pełnieniem obowiązków służbowych grozi kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do 1 roku. 2012-01-03 16:17 MS


80 milionów złotych do podziału

Prawie 80 milionów złotych trafi w tym roku do Małopolski na „Program ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły”. Do końca stycznia poznamy natomiast listę inwestycji, które będą realizowane w regionie przy wsparciu tego rządowego programu - mówi wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Gospodarki, poseł Andrzej Czerwiński. 2012-01-03 16:15 MS


Jan Golonka i Andrzej Czerwiński - Podsumowanie roku dla służb mundurowych

Sądeckie: 2011 był dobrym rokiem dla służb ratunkowych

Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego podsumował miniony rok podczas wczorajszego posiedzenia w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Stadłach. Spotkanie było też okazją do wręczenia odznaczeń zasłużonym ratownikom. 2011-12-30 17:16 ALF


Wchodzi w życie ustawa okołobudżetowa

Uchwalona przez Sejm w dniu 22 grudnia 2011 r. tzw. ustawa okołobudżetowa wchodzi w życie pojutrze, tj. 1 stycznia 2012 r. Ustawa o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej zawiera przepisy ściśle związane z przyszłorocznym budżetem i planem finansowym państwa na 2012 rok. 2011-12-30 17:13 sejm.gov.pl


Wchodzi w życie nowelizacja ustawy o wspieraniu rodziny

Uchwalona przez Sejm nowelizacja ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wchodzi w życie w niedzielę, 1 stycznia 2012 roku. Nowelizacja wprowadza roczny okres przejściowy, który umożliwia funkcjonowanie placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego na dotychczasowych zasadach podobnie jak to jest w przypadku innych placówek. 2011-12-30 17:12 sejm.gov.pl


Jedziesz na narty? Sprawdź nowe przepisy

Dzieci do 16 roku życia będą musiały jeździć w kaskach, a dla pijanych i odurzonych narkotykami narciarzy przewidziane są grzywny. W Sylwestra wchodzą w życie nowe przepisy dla szusujących na stokach. 2011-12-29 12:16 MS


Zmiany w ustawie o ochronie środowiska

W minionym tygodniu Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra środowiska. Projekt wdraża między innymi regulacje dyrektywy 2008/50/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 21 maja 2008 r. (tzw. dyrektywa CAFE). 2011-12-29 12:14 MS


Podsumowanie roku w Zespole Zarządzania Kryzysowego

Dzisiaj (czwartek, 29 grudnia) o godzinie 13:00 w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Stadłach odbędzie się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Tematem spotkania będzie podsumowanie działalności ratowniczej i prewencyjnej na terenie powiatu nowosądeckiego w roku 2011. 2011-12-29 12:13 MS


@poselczerwinski Budowa Instalacji Granulacji Mechanicznej Nawozów - historyczne wydarzenie dla tarnowskich Zakładów 12 godzin temu

@Grupa_Azoty 1/2 W samym Tarnowie #GrupaAzoty zamierza zrealizować inwestycje o wartości 1 mld zł @poselczerwinski 12 godzin temu

@Grupa_Azoty Minister Skarbu Państwa podkreślił dziś, że "#GrupaAzoty krok po kroku realizuje założony gigantyczny plan inwestycyjny" 12 godzin temu