+48 18 444 17 23 • Biuro Posła Andrzeja Czerwińskiego

Drugi dzień obrad Sejmu - informacją rządu na temat bezpieczeństwa ruchu kolejowego

Podczas drugiego dnia 10 posiedzenia Sejmu posłowie zapoznają się z informacją rządu na temat bezpieczeństwa ruchu kolejowego oraz powodów opóźniania się inwestycji drogowych i kolejowych. Parlamentarzystom zostanie przedstawiona także informacja ministra środowiska na temat polskiego weta w sprawie unijnych planów redukcji emisji dwutlenku węgla po 2020 r. 2012-03-15 19:09 MS


Nowe drogi i szlaki połączą Sądecczyznę z Podkarpaciem

Nowe drogi i szlaki połączą Sądecczyznę z Podkarpaciem

Budowa nowych połączeń drogowych i kolejowych między powiatami nowosądeckim a jasielskim oraz wspólne starania o wpisanie na listę UNESCO cerkwi z obu województw – między innymi takie ustalenia znalazły się w deklaracji współpracy Małopolski i Podkarpacia, podpisanej wczoraj (12 marca). 2012-03-14 17:53 BW


Wicemarszałek Roman Ciepiela odbiera dofinansowanie na budowe dróg w małopolsce

Pieniądz na odbudowę małopolskich dróg i mostów

186 mln zł na odbudowę dróg i mostów po powodziach pochodzących z rezerwy celowej budżetu państwa powędruje do małopolskich gmin i miast. Dofinansowanie wraz z wojewodą Jerzym Millerem przekazał dziś wiceminister spraw wewnętrznych Stanisław Rakoczy. Dofinansowanie dla samorządu województwa małopolskiego – 16 mln zł - odebrał wicemarszałek Roman Ciepiela. 2012-03-14 17:50 malopolskie.pl


Kolejne posiedzenie Komisji ds. Unii Europejskiej

Dzisiaj o godz. 11.00 w gmachu Sejmu RP odbyło się 33 posiedzenie komisji ds. UE. Członkowie gremium wysłuchali informacji o stanowisku, jakie Rada Ministrów ma zamiar zająć podczas rozpatrywania projektów aktów prawnych UE na posiedzeniu Rady ds. Ogólnych (26 marca 2012 r.) 2012-03-14 17:40 MS


Głosowanie w Sejmie

Rozpoczyna się 10 posiedzenie Sejmu

Dzisiaj (środa, 14 marca) rozpoczyna się 10 posiedzenie Sejmu RP. Posłowie w pierwszym dniu obrad zajmą się m.in. umową o małym ruchu granicznym z Rosją. Wysłuchają także informacji rządu o powodach opóźniających się inwestycji drogowych i kolejowych oraz rozpatrzą projekt określający obowiązki Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. 2012-03-14 17:39 MS


Miliony dla Nowego Sącza i Krynicy na odbudowę dróg i mostów

Kolejna transza promes, czyli rządowych dotacji, przeznaczonych na naprawę infrastruktury komunalnej, która ucierpiała w wyniku powodzi trafi do samorządów naszego regionu. Tym razem najwięcej pieniędzy otrzymają Krynica, Nowy Sącz i Piwniczna- Zdrój. 2012-03-14 17:36 BOS


MM Conferences

Dyskutowali o przyszłości polskiej gospodarki

O przyszłości polskiej gospodarki oraz szansach i zagrożeniach w kontekście 20 lat doświadczeń wolnego rynku rozmawiali w Warszawie uczestnicy Polskiego Kongresu Gospodarczego. Wydarzenie zorganizowane przez spółkę MM Conferences oraz Politechnikę Warszawską było również doskonałą okazją do wręczenia symbolicznych nagród dla podmiotów wyróżniających się w polskiej gospodarce, świecie mediów oraz finansów. 2012-03-13 21:16 MS


POWERPOL

PowerPol 2012

W dniach 7-8 marca w Kazimierz Dolnym zorganizowano VII Ogólnopolski Kongres Energetyczno – Ciepłowniczy „PowerPol”. Patronat Honorowy nad tym wydarzeniem objęło Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Środowiska, Urząd Regulacji Energetyki oraz Parlamentarny Zespół ds. Energetyki. 2012-03-13 21:15 MS


Targi Enex 2012 za nami

Branżowe konferencje, międzynarodowi wystawcy, spotkania brokerskie oraz technologiczne nowości z branży – tak wyglądały tegoroczne XV Międzynarodowe Targi Energetyki i Elektrotechniki ENEX, które w dniach 6 - 8 marca zorganizowano w Kielcach. 2012-03-13 21:12 MS


Andrzej Czerwiński na posiedzeniu komisji ds energetyki

Andrzej Czerwiński szefem Sejmowej Podkomisji ds. Energetyki

29 lutego w Warszawie odbyło się pierwsze posiedzenie Podkomisji ds. Energetyki. Piętnastoosobowym gremium w bieżącej kadencji Sejmu ponownie pokieruje poseł Andrzej Czerwiński. – Cieszę się, że po raz kolejny zyskałem zaufanie kolegów i mogę przewodzić obradom podkomisji. Naszą główną misją będzie upodmiotowienie odbiorcy energii oraz budowa nowoczesnego rynku energii w Polsce – mówi parlamentarzysta. 2012-03-13 20:58 MS


Dzieci z chorobami rzadkimi u Marszałek Sejmu

Dzieci z chorobami rzadkimi u Marszałek Sejmu

7 marca br. marszałek Sejmu Ewa Kopacz spotkała się chorymi oraz ich opiekunami zrzeszonymi w Stowarzyszeniu Chorych na Mukopolisacharydozę i Choroby Rzadkie. 2012-03-13 20:57 sejm.gov.pl


Debata z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet

8 marca 2012 r. wicemarszałkini Sejmu RP Wanda Nowicka zorganizowała debatę z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet. Debata dotyczyła między innymi: prawa, zdrowia, polityki społecznej oraz kwestii dotyczących parytetów. Zaproszone panelistki podkreślały szczególną rolę kobiet w społeczeństwie. 2012-03-13 20:53 sejm.gov.pl


9 posiedzenie Sejmu RP zakończone

Minutą ciszy poświęconą pamięci żołnierzy wyklętych rozpoczął się ostatni dzień 9 posiedzenia Sejmu RP. – Ich męstwo, patriotyczna postawa i przywiązanie do najwyższych wartości zasługuje na nasz podziw i szacunek - mówiła o bohaterach antykomunistycznego podziemia marszałek Sejmu Ewa Kopacz. 2012-03-09 09:09 MS


Forum Przemysłu Energetyki Słonecznej

V Forum Przemysłu Energetyki Słonecznej w Krakowie

W Krakowie spotkają się najważniejsi producenci, instalatorzy i dystrybutorzy systemów słonecznych termicznych oraz projektanci, architekci, inwestorzy publiczni i przemysłowi. Jak co roku gośćmi Forum będą m.in. przedstawiciele środowisk międzynarodowych. 2012-03-08 10:46 wnp.pl


Uchwała w sprawie Białorusi

Sejm podjął uchwałę ws. sytuacji na Białorusi

W związku z dramatyczną sytuacją społeczno-polityczną na Białorusi Sejm podjął dziś przez aklamację specjalną uchwałę apelującą o solidarność europejską w tej sprawie. Dokument przedstawiony przez Prezydium Sejmu w uzgodnieniu z Konwentem Seniorów wzywa także reżim białoruski do uwolnienia więzionych działaczy opozycyjnych.\r\n\r\n 2012-03-02 16:43 MS


Wchodzi w życie nowelizacja ustawy o systemie oświaty

Nowelizacja przedłuża o dwa lata okres, w którym o rozpoczęciu nauki w szkole podstawowej przez dziecko 6-letnie decydują rodzice. Obowiązek szkolny dla 6-latków zostanie wprowadzony od 1 września 2014 r. i obejmie dzieci urodzone w 2008 r. lub później. Do tego czasu dyrektor placówki będzie miał obowiązek przyjąć dziecko do szkoły, jeśli rodzice tak zadecydują. Ponadto wszystkie 5-latki będą objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym. 2012-03-02 16:38 MS


Wchodzi w życie nowelizacja ustaw: o ostateczności rozrachunku w systemach płatności, zabezpieczeniach finansowych oraz Prawo upadłościowe i naprawcze

Znowelizowane przepisy wprowadzają do polskiego systemu prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/44/WE z 6 maja 2009 r. Ich celem jest zabezpieczenie uczestników „systemu” i środków finansowych w zakresie rozliczeń. Dyrektywa doprecyzowuje też kwestie postępowania upadłościowego w przypadku działalności transgranicznej.\r\n\r\n 2012-03-02 16:37 MS


Trzeci dzień 9. posiedzenia Sejmu

Trzeci dzień 9. posiedzenia Sejmu

Trzeciego dnia 9. posiedzenia Sejmu posłowie zajęli się w ramach pierwszego czytania obywatelskim projektem ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Projekt zakłada przejęcie finansowania przedszkoli publicznych przez państwo. Nowelizacja daje także możliwość posyłania do przedszkoli dwulatków. Aktualnie obowiązujące prawo wychowaniem przedszkolnym obejmuje dzieci co najmniej 2,5-letnie. Projekt wpłynął do Sejmu 11 sierpnia 2010 r. Zgodnie z wyjątkiem od zasady dyskontynuacji, projekt jako inicjatywa obywatelska, nad którą nie zakończono prac parlamentarnych w poprzedniej w kadencji, został 18 listopada 2011 r. skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu. W jego trakcie posłowie zdecydowali o skierowaniu projektu ustawy do Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej do dalszych prac. 2012-03-02 16:35 MS


SIedziba Sądeckich Wodociągów

Projekt wodociągów idzie pod lupę

Szereg informacji na temat realizacji unijnego projektu rozbudowy wodociągów w Nowym Sączu oraz w gminach sąsiednich będą musieli przedstawić udziałowcom oraz parlamentarzystom prezesi spółki „Sądeckie Wodociągi”. To efekt spotkania zorganizowanego przez posła Andrzeja Czerwińskiego w dniu 23 lutego 2012 roku. 2012-03-02 16:08 MS


Pierwszy dzień 9 posiedzenia Sejmu

Dzisiaj (wtorek) rozpoczęło się 9 posiedzenie Sejmu RP. Posłowie zajmą się na nim między innymi rządowym projektem ustawy wprowadzającym podatek od miedzi i srebra. Będą również debatować nad prezydenckim projektem nakazującym umieszczanie orzełka na koszulkach reprezentacji sportowych. 2012-02-28 16:10 MS


@poselczerwinski Budowa Instalacji Granulacji Mechanicznej Nawozów - historyczne wydarzenie dla tarnowskich Zakładów 12 godzin temu

@Grupa_Azoty 1/2 W samym Tarnowie #GrupaAzoty zamierza zrealizować inwestycje o wartości 1 mld zł @poselczerwinski 12 godzin temu

@Grupa_Azoty Minister Skarbu Państwa podkreślił dziś, że "#GrupaAzoty krok po kroku realizuje założony gigantyczny plan inwestycyjny" 12 godzin temu