+48 18 444 17 23 • Biuro Posła Andrzeja Czerwińskiego

Premier na szczycie europejskim w Brukseli

W czwartek i piątek odbędzie się Rada Europejska z udziałem szefów państw i rządów UE. Będzie poświęcona głównie sytuacji ekonomicznej Unii i strefy euro. 2012-06-28 07:32 MS


W Warszawie o stanie realizacji „Programu Ochrony Brzegów Morskich”

Trwa ostatni dzień 17 posiedzenia Sejmu RP. Posłowie wysłuchają dzisiaj informacji o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich za rok 2011 oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela wraz ze stanowiskiem Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. 2012-06-28 07:31 MS


W Warszawie trwa debata o paszach

Trwa drugi dzień posiedzenia Sejmu RP. Posłowie wysłuchają dzisiaj informacji bieżącej dotyczącej inicjatyw ministerstwa transportu na rzecz wykorzystania środków UE przeznaczonych na transport kolejowy. O informację tę wnioskował klub Platformy Obywatelskiej. 2012-06-27 13:20 MS


Spotkanie z Różą Thun

Małopolska silniejsza w Parlamencie Europejskim

Europosłanka z Małopolski, Róża Thun została członkinią sześcioosobowego\r\n\r\nprezydium Klubu Polskiego Grupy Europejskiej Partii Ludowej /EPL/ w Parlamencie\r\n\r\nEuropejskim. Nowym szefem Klubu został wiceprzewodniczący PE, Jacek Protasiewicz.\r\n\r\nWybory odbyły się we wtorek w Brukseli. 2012-06-27 13:17 MS


Andrzej Czerwiński na posiedzeniu Rady Powiatu Nowsądeckiego

Zarząd powiatu z absolutorium

W miniony piątek (22 czerwca) poseł Andrzej Czerwiński uczestniczył w sesji Powiatu Nowosądeckiego podczas której udzielono Zarządowi Powiatu absolutorium z wykonani budżetu za 2011 rok. - Cieszę się, że powiat dobrze się rozwija. Mam nadzieję, że tak samo będzie w najbliższej przyszłości - chwalił radnych powiatowych sądecki parlamentarzysta. 2012-06-26 19:32 MS


TVP i radio bez abonamentu?

Rząd szykuję zmianę w finansowaniu publicznych mediów. Prawdopodobnie będzie ona opierała się na likwidacji powszechnego abonamentu i wprowadzeniu dotacji z budżetu państwa - informuje dziennik „Puls Biznesu”. 2012-06-26 19:30 MS


W Sejmie o zmianach w ustawie „Prawo o zgromadzeniach”

Dzisiaj (wtorek, 26 czerwca) w Warszawie rozpoczyna się 17 posiedzenie Sejmu RP. W pierwszym dniu obrad posłowie wysłuchają sprawozdania Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych o przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o zgromadzeniach. 2012-06-26 19:29 MS


Otwarcie wystawy „Uniwersytety Trzeciego Wieku w Polsce”

Dzisiaj (wtorek, 26 czerwca ) w hallu głównym Sejmu RP otwarta zostanie wystawa „Uniwersytety Trzeciego Wieku w Polsce”. Ekspozycję otworzy wicemarszałek Sejmu Cezary Grabarczyk. W wydarzeniu udział weźmie również poseł Andrzej Czerwiński - członek Parlamentarnego Zespołu ds. Uniwersytetów Trzeciego Wieku. 2012-06-26 19:28 MS


XV Forum Inicjatyw Oświatowych

XV Forum Inicjatyw Oświatowych „Współtworzymy dobre prawo dla edukacji"

W sobotę (23 czerwca br.) w Sali Kolumnowej Sejmu odbyło się XV Forum Inicjatyw Oświatowych „Współtworzymy dobre prawo dla edukacji”. Wydarzenie objęły honorowym patronatem sejmowa Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. 2012-06-26 19:26 sejm.gov.pl


Parlamentarzyści Rady Europy o kryzysie finansowym i stanie demokracji

Implikacje kryzysu finansowego dla młodego pokolenia, a także stan demokracji w Europie oraz związana z nim rola obywateli i państwa to tylko niektóre punkty programu letniej sesji Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy w dniach 25-29 czerwca br. W obradach w Strasburgu weźmie udział 18-osobowa delegacja parlamentarna z Polski: 14 posłów i 4 senatorów. 2012-06-25 19:20 sejm.gov.pl


Przywileje dla rolników w Europie

KRUS odejdzie do lamusa?

Nic nie stoi na przeszkodzie, aby w Polsce włączyć rolników do powszechnego systemu emerytalnego - czytamy w dzisiejszym wydaniu (piątek, 22 czerwca) Pulsu Biznesu. Jak wynika z analizy przeprowadzonej przez dziennik oraz firmę audytorsko-doradczą Grant Thornton zwykle w Europie rolnicy płacą dokładnie takie same składki emerytalne jak reszta społeczeństwa. 2012-06-22 20:26 MS


UOKIK

UOKIK będzie karał menadżerów za zmowy cenowe?

Nawet pół miliona euro grzywny będzie mógł nałożyć Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów na menadżerów, którzy uczestniczą w kartelach oraz zmowach cenowych. Taką formę kary zaproponowała prezes UOKiK - Małgorzata Kranodębska - Tomkiel. Projekt wprowadzenia osobistej odpowiedzialności finansowej menadżerów wywołał burzę w świecie biznesu. 2012-06-22 20:22 MS


Polska wicemistrzem

Polska jest drugim krajem w Europie pod względem atrakcyjności inwestycyjnej - tak wynika z badań przeprowadzonych na zlecenie Ernst & Young na grupie 840 menadżerów z całej Europy. Według badanych nasz kraj przez najbliższe lata będzie znacznie bardziej atrakcyjniejszym obszarem do lokowania inwestycji niż Wielka Brytania czy Francja. 2012-06-22 13:21 MS


Popradzki szynobus ruszy w lipcu?

Wczoraj (środa, 20 czerwca) na specjalnym spotkaniu w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu wójtowie i burmistrzowie sześciu gmin leżących w dolinie Popradu debetowali na temat uruchomienia w okresie wakacji turystycznego szynobusu łączącego Nowy Sącz z Krynicą - Zdrój. - To bardzo ciekawa inicjatywa, dlatego mam nadzieję, że szybko uda się ją zrealizować - mówi poseł Andrzej Czerwiński. 2012-06-21 15:39 MS


Spotkanie premierów Czech, Słowacji, Węgier i Polski

W piątek na szczycie Grupy Wyszehradzkiej w Pradze premier Donald Tusk przedstawi program polskiego przewodnictwa w Grupie V4. Do końca czerwca funkcję tę będą pełniły Czechy. 2012-06-21 15:37 premier.gov.pl


MG daje przedsiębiorcom drugą szansę

MG poszukuje wykonawcy do opracowania „Ekspertyzy na rzecz przeciwdziałania upadłości przedsiębiorstw oraz polityki drugiej szansy”. Raport ma pomóc w stworzeniu systemu wsparcia finansowego dla firm w sytuacji kryzysowej. 2012-06-21 14:34 md.gov.pl


Dariusz Reśko odbiera nagrodę

Krynica na I miejscu

Po raz czwarty odbyła się uroczystość, podczas której oceniono aktywność sądeckich gmin w 2011 r. Najwięcej dyplomów i gratulacji otrzymał Dariusz Reśko – burmistrz Krynicy-Zdroju. Nagrody wyróżnionym wręczał m.in. starosta nowosądecki Jan Golonka. Radę Powiatu Nowosądeckiego reprezentował jej przewodniczący Wiesław Basta. 2012-06-20 13:25 olsz


Minister skontroluje prywatne szpitale?

Ministerstwo Zdrowia sprawdzi czy placówki medyczne w ramach kontraktów z\r\nNFZ wykonują te same świadczenia i czy przypadkiem nie dyskryminują pacjentów.\r\nKontrola zostanie przeprowadzona w związku z zarzutami, jakoby placówki\r\nniepubliczne leczyły tylko tak zwanych „opłacalnych pacjentów”. 2012-06-20 13:23 MS


Wicepremier Pawlak: wspólnie budujemy unijną politykę energetyczną

- Dla osiągnięcia zamierzonych celów klimatycznych nie możemy łączyć dyrektywy o efektywności energetycznej z systemem handlu uprawnieniami do emisji, ponadto konieczne jest globalne porozumienie w sprawie redukcji emisji przy pełnym udziale najważniejszych partnerów spoza UE - powiedział wicepremier, minister gospodarki Waldemar Pawlak podczas posiedzenia Rady UE ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii. Spotkanie odbyło się 15 czerwca 2012 w Luksemburgu. 2012-06-18 13:08 mg.gov.pl


MG konsultuje założenia III ustawy deregulacyjnej

Poprawa płynności przedsiębiorstw, zmniejszenie zatorów płatniczych utrudniających rozwój przedsiębiorców oraz dalsze ograniczanie obowiązków informacyjnych – takie są główne cele trzeciej tzw. ustawy deregulacyjnej. - Zmiany w przepisach przyczynią się też do poprawy otoczenia prawnego dla prowadzenia biznesu w Polsce oraz odblokują potencjał inwestycyjny wielu rodzimych firm – mówi wicepremier, minister gospodarki Waldemar Pawlak. 2012-06-18 13:04 mg.gov.pl


@poselczerwinski Budowa Instalacji Granulacji Mechanicznej Nawozów - historyczne wydarzenie dla tarnowskich Zakładów 12 godzin temu

@Grupa_Azoty 1/2 W samym Tarnowie #GrupaAzoty zamierza zrealizować inwestycje o wartości 1 mld zł @poselczerwinski 12 godzin temu

@Grupa_Azoty Minister Skarbu Państwa podkreślił dziś, że "#GrupaAzoty krok po kroku realizuje założony gigantyczny plan inwestycyjny" 12 godzin temu