+48 18 444 17 23 • Biuro Posła Andrzeja Czerwińskiego

Władysław Świątnik odbierze awans na stopień oficerski

Władysław Świątnik - sądeczanin, żołnierz 2 Dywizji Strzelców Pieszych odbierze dzisiaj (wtorek, 16 lipca) w Łącku awans na stopień oficerski nadany przez prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. W uroczystościach weźmie udział jego najbliższa rodzina, parlamentarzyści oraz przedstawiciele Wojskowej Komendy Uzupełnień w Nowym Sączu. 2013-07-18 10:04 MS


Farma wiatrowa

Mały i duży trójpak wesprze prosumentów

Rząd zamierza ułatwić Polakom produkcję i sprzedaż prądu wytworzonego z mikroinstalacji. Pierwsze zmiany w tym zakresie wprowadzi tak zwany „mały trójpak energetyczny”. - Posiadacze tego typu instalacji będą mogli nie tylko konsumować energię na własne potrzeby, ale również sprzedawać jej ewentualne nadwyżki - mówi Andrzej Czerwiński, przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Energetyki. 2013-07-15 18:32 MS


Polsko-Hiszpańskie Konsultacje Międzyrządowe

Polsko-Hiszpańskie Konsultacje Międzyrządowe

Premier Donald Tusk rozmawiał z premierem Hiszpanii Mariano Rajoyem m.in. o sytuacji gospodarczej w Europie, zatrudnieniu młodzieży oraz energetyce. Premier podkreślił, że współpraca Polski i Hiszpanii umożliwiła uchwalenie ambitnego wieloletniego budżetu europejskiego ze znaczącym udziałem polityki spójności. Szef polskiego rządu dodał, że inwestycje będące następstwem nowych środków europejskich przynoszą miejsca pracy w Polsce i Hiszpanii. - Obaj mamy nadzieję, że rok 2014 będzie wyraźnym znakiem końca tego kryzysu - mówił polski premier.\r\n\r\n 2013-07-15 18:28 MS


Mały trójpak ma być gotowy do podpisu jeszcze w lipcu

Rząd chce ułatwić Polakom produkcję i sprzedaż prądu pochodzącego z niewielkich, często przydomowych mikroinstalacji. Prosumenci, czyli mali producenci energii będą mogli sprzedawać nadwyżki energii elektrycznej wyprodukowanej we własnych gospodarstwach po zagwarantowanej cenie. Dostaną za nią jednak 80 proc. stawki, która jest przewidziana dla innych źródeł energii odnawialnej. Niższa stawka ma zachęcić prosumentów, by w pierwszej kolejności wykorzystywali produkowaną energię do własnych potrzeb.\r\n 2013-07-15 18:26 MS


Sejm mówi NIE dla uboju rytualnego

Sejm na dzisiejszym (piątek, 12 lipca) głosowaniu odrzucił projekt ustawy dopuszczający ubój rytualny. Za odrzuceniem głosowało 222 posłów, 178 było za, 9 wstrzymało się od głosu. 2013-07-13 06:58 MS


Jakie obligo giełdowe dla gazu?

Senacka Komisja Gospodarki Narodowej przyjęła wczoraj (czwartek, 11 lipca) poprawkę do tak zwanego „małego trójpaku energetycznego” zmniejszając docelowy poziom gazowego obliga giełdowego do poziomu 55 procent. 2013-07-13 06:57 MS


Decyzja Rady UE w sprawie backloadingu dopiero pod koniec roku

Głosowanie nad backloadingiem w Radzie Unii Europejskiej odbędzie się najwcześniej pod koniec bieżącego roku. Wiele krajów wspólnoty jest przeciwne rozwiązaniu zaproponowanemu przez Komisję Europejską obawiając się znacznego wzrostu cen energii. 2013-07-13 06:56 MS


Linia energetyczna

Zużycie prądu większe niż rok temu

Produkcja energii elektrycznej w Polsce była mniejsza niż w roku ubiegłym. Zużycie nieznacznie wzrosło - takie wnioski rysują się z danych opublikowanych wczoraj (środa, 10 lipca) przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne. 2013-07-13 06:43 MS


Nowelizacja budżetu po wakacjach?

Prawdopodobnie pod koniec sierpnia Sejm zajmie się nowelizacją budżetu na rok 2013. - Obecnie trwają prace nad redukcją limitów w resortach, a następnie przez 10-12 dni pracować będzie nad nim ministerstwo finansów - informuje wicepremier Janusz Piechociński. 2013-07-13 06:41 MS


3,8 mln zł na remonty remiz strażackich w Małopolsce

137 gmin z całej Małopolski – wszystkie, których wnioski ostatecznie wpłynęły na konkurs "Małopolskie Remizy 2013" - dostanie w tym roku pieniądze na remonty remiz strażackich. Łączna kwota jaką zarzad województwa przeznaczył na ten cel to 3,8 mln zł. 2013-07-13 06:39 MS


Działalność gospodarcza na okres próbny?

Jutro (piątek, 12 lipca) posłowie zajmą się projektem zmian w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej. Projekt dotyczy zwolnienia przedsiębiorcy w okresie próby podjęcia działalności gospodarczej od obowiązku odprowadzania podatku dochodowego oraz ponoszenia składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe. 2013-07-13 06:38 MS


Rząd o reformie urzędów pracy

Zwiększenie efektywności urzędów pracy będzie głównym tematem dzisiejszego (wtorek, 9 lipca) posiedzenia Rady Ministrów, która planuje zmiany w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 2013-07-09 21:40 MS


Budynek Sądu Najwyższego

Wchodzą w życie przepisy ułatwiające zatrudnianie asystentów sędziów

Nowelizacja ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych wprowadza m.in. ułatwienia w zatrudnianiu asystentów sędziów. Będą oni zwolnieni z obowiązku ukończenia aplikacji ogólnej prowadzonej przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury albo zdania egzaminu sędziowskiego, prokuratorskiego, notarialnego, adwokackiego lub radcowskiego. Zawód asystenta sędziego będzie dostępny już dla absolwentów prawa. W ciągu dwóch pierwszych lat pracy asystent sędziego będzie musiał odbyć 12-miesięczny staż asystencki, organizowany przez prezesów sądów apelacyjnych. Ze stażu zwolnione będą osoby, które ukończyły aplikację ogólną lub zdały jeden z zawodowych egzaminów prawniczych. 2013-07-09 21:30 MS


Elektrownia atomowa Temelin

Elektrownie atomowe a energetyczne bezpieczeństwo Polski - część 2

O stanie polskiej energetyki, perspektywie budowy elektrowni atomowych na terenie Polski oraz wynikających stąd korzyściach i obawach dyskutowali goście kolejnego Śniadania z Super Biznesem: przedstawiciele rządu, parlamentu oraz eksperci. 2013-07-09 21:29 MS


Elektrownia atomowa Temelin

Elektrownie atomowe a energetyczne bezpieczeństwo Polski - część 1

O stanie polskiej energetyki, perspektywie budowy elektrowni atomowych na terenie Polski oraz wynikających stąd korzyściach i obawach dyskutowali goście kolejnego Śniadania z Super Biznesem: przedstawiciele rządu, parlamentu oraz eksperci. 2013-07-09 21:26 MS


Trójkąt Weimarski to szansa dla całej Europy

Marszałek Sejmu: Trójkąt Weimarski to szansa dla całej Europy. Wykorzystajmy tę szansę najlepiej jak potrafimy

W Krakowie rozpoczęło się posiedzenie prezydiów parlamentów państw Trójkąta Weimarskiego. Posiedzenie jest poświęcone przyszłości Unii Europejskiej, Europejskiej Polityce Sąsiedztwa oraz Wspólnej Polityce Bezpieczeństwa i Obrony. Obradom przewodniczy marszałek Sejmu Ewa Kopacz. 2013-07-08 07:05 MS


Pierwszy blok jądrowy w 2024?

Pierwszy blok jądrowy zostanie podłączony do sieci w 2024 roku - taki scenariusz przewiduje projekt Programu Polskiej Energetyki Jądrowej, który resort gospodarki skierował ostatnio do rządowego zespołu energetycznego. 2013-07-08 07:04 MS


Wiceminister Trojanowska o energii jądrowej w XXI wieku

- Energia jądrowa jest dla wielu krajów szansą na poprawę bezpieczeństwa energetycznego, zmniejszenie wpływu gwałtownych wahań cen paliw kopalnych oraz łagodzenie efektów zmian klimatycznych – powiedziała Pełnomocnik Rządu ds. polskiej energetyki jądrowej Hanna Trojanowska podczas Międzynarodowej Konferencji Ministerialnej „Energia jądrowa w XXI wieku”. Spotkanie odbyło się 27-29 czerwca 2013 r. w Sankt Petersburgu. 2013-07-08 07:01 MS


Premier Tajlandii z wizytą w Polsce

Premier Tajlandii z wizytą w Polsce

- Oba państwa będą działać na rzecz większej i zrównoważonej wymiany handlowej – powiedział premier Tusk po spotkaniu z premier Tajlandii Yingluck Shinawatrą. Premier Tusk zwrócił uwagę, że zarówno Tajlandia jak i Polska są symbolami stabilności w swoich regionach. Tajlandia jest jednym z największych partnerów handlowych Polski w Azji Płd.-Wsch.\r\n\r\n 2013-07-08 06:58 MS


Parlament Europejski jednak za backloadingiem

Parlament Europejski opowiedział się dzisiaj (środa, 3 lipca) za propozycjami Komisji Europejskiej w sprawie backloadingu zakładającymi zawieszenia 900 mln pozwoleń na emisję dwutlenku węgla po 2013 roku. 344 posłów poparło nowe rozwiązania, 311 było przeciw. 2013-07-03 20:04 MS


@poselczerwinski Budowa Instalacji Granulacji Mechanicznej Nawozów - historyczne wydarzenie dla tarnowskich Zakładów 12 godzin temu

@Grupa_Azoty 1/2 W samym Tarnowie #GrupaAzoty zamierza zrealizować inwestycje o wartości 1 mld zł @poselczerwinski 12 godzin temu

@Grupa_Azoty Minister Skarbu Państwa podkreślił dziś, że "#GrupaAzoty krok po kroku realizuje założony gigantyczny plan inwestycyjny" 12 godzin temu