+48 18 444 17 23 • Biuro Posła Andrzeja Czerwińskiego

Skuteczniejsza ochrona świadków i ofiar przestępstw – wchodzą w życie nowe przepisy

Ustawa o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka kompleksowo reguluje zasady ochrony ofiar i świadków przed zastraszeniem i odwetem w trakcie i po zakończeniu postępowania karnego i karnoskarbowego. Wprowadza do polskiego prawa przepisy unijne. Przewiduje m.in., że ochrona ma być stosowana w każdej sprawie, w której istnieje ryzyko zagrożenia życia lub zdrowia świadka. 2015-04-08 19:03 MS


Andrzej Czerwiński podczas przemówienia w Sejmie

90. posiedzenie Sejmu

Debata nad pięcioma projektami ustaw dotyczącymi leczenia niepłodności oraz zmiany w przepisach zmierzające do poprawy bezpieczeństwa osób wypoczywających nad wodą to tylko niektóre propozycje zmian w prawie, którymi zajmą się posłowie podczas 90. posiedzenia Sejmu. Izba będzie także pracować m.in. nad rządowym projektem dotyczącym postępowania z elektrośmieciami, umożliwiającym konsumentom np. bezpłatne oddawanie do dużych sklepów zużytego drobnego sprzętu AGD bez konieczności kupowania nowych produktów. W głosowaniach jest zaplanowany m.in. wybór nowego Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz przedstawiciela Sejmu w Krajowej Radzie Prokuratury. 2015-04-08 19:01 MS


Wesołych Świąt Wielkiej Nocy

Życzenia z okazji świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku

Życzenia z okazji świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku 2015-04-02 10:45 MS


1000 zł „rodzicielskiego” dla bezrobotnych, studentów, rolników

1000 zł netto miesięcznie przez rok po urodzeniu dziecka otrzymają bezrobotni, studenci i rolnicy. Osoby te dotąd nie miały prawa do zasiłku macierzyńskiego. Pomoc ma być niezależna od dochodu w rodzinie. 2015-04-02 10:00 MS


Ewa Kopacz 50% obietnic z expoze zrealizowane w 6 miesięcy

Premier Ewa Kopacz: Zrealizowałam ponad 50% obietnic z expose

Szefowa rządu podsumowała zapowiedzi, które udało się zrealizować po 6 miesiącach działania. „Filozofią mojego rządu, jest umiarkowanie, zdrowy rozsądek i konsekwencja w działaniu” – zaznaczyła premier. 2015-04-02 09:57 MS


Nowe regulacje w systemie oświaty

Wchodzi w życie nowelizacja ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, która wykonuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 24 września 2013 r. Zgodnie z tym rozstrzygnięciem, upoważnienia do wydania rozporządzeń określających ogólne warunki i sposób oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych oraz zasady przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów powinny zawierać szczegółowe wytyczne. W związku z tym zagadnienia dotyczące m.in. zasad przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i maturalnego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, zostały doprecyzowane na poziomie ustawowym. 2015-03-31 21:43 MS


Gospodarka Niskoemisyjna - Jerzy Buzek

Wicepremier Piechociński: Unijne środki pomocne przy rozwoju niskoemisyjnych projektów

Przygotowanie gospodarki kraju, firm i administracji do pełnego wykorzystania środków specjalnych przeznaczonych na niskoemisyjną i energoefektywną modernizację kraju w horyzoncie 2020-2030 to główny temat III Forum Gospodarki Niskoemisyjnej „Innowacyjność a gospodarka niskoemisyjna”. Konferencja, w której udział wziął wicepremier, minister gospodarki Janusz Piechociński, odbyła się 27 marca 2015 r. w Warszawie. 2015-03-31 21:41 Kubel-Grabau Agata


Szybki PIT

Nie czekaj do ostatniej chwili! Masz tylko miesiąc na rozliczenie PIT

30 dni – tyle zostało na złożenie zeznania podatkowego. Wyślij PIT online już dziś! Podpowiadamy, jak zrobić to szybko, łatwo i bez wychodzenia z domu. 2015-03-31 21:38 MS


Andrzej Czerwiński - konferencja prasowa

Czerwiński o Sądeczance: Pracujemy nad tym

Rozmowa z Andrzejem Czerwińskim, sądeckim posłem Platformy Obywatelskiej, o braku drogi do Krakowa tzw. Sądeczanki nie ma w rządowym planie budowy dróg. 2015-03-31 10:25 BOS


Andrzej Czerwiński podczas przemówienia w Sejmie

Zakończyło się 89. posiedzenie Sejmu

Objęcie działaczy opozycji antykomunistycznej z lat 1956-1989 wsparciem finansowym to tylko jedna z decyzji, które podjęli posłowie w ostatnim dniu 89. posiedzenia Sejmu. Izba uchwaliła również m.in. tzw. ustawę krajobrazową oraz upoważniła prezydenta do ratyfikowania umowy o utworzeniu litewsko-polsko-ukraińskiej brygady. Ponadto posłowie zakończyli parlamentarne prace nad ustawą wprowadzającą surowsze kary dla nietrzeźwych kierowców. Sejm ustalił też ostateczne brzmienie przepisów wprowadzających odpowiedzialność za długi spadkowe tylko do wysokości otrzymywanego majątku. 2015-03-24 06:18 MS


Premier Ewa Kopacz na konferencji prasowej w Brukseli

Szczyt UE: sankcje wobec Rosji utrzymane, unia energetyczna przyjęta

„Unia Europejska zdała sprawdzian jakim było zachowanie solidarności w sprawie utrzymania sankcji wobec Rosji” – powiedziała premier Ewa Kopacz po spotkaniu przywódców państw Unii Europejskiej w Brukseli. 2015-03-24 06:13 MS


RM przyjęła zmiany w zakresie informowania o zużyciu energii

Rada Ministrów 10 marca 2015 r. przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o obowiązkach w zakresie informowania o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię. Nowelizacja doprecyzowuje obowiązujące przepisy dotyczące systemu kontroli produktów wykorzystujących energię. Wprowadza także regulacje w zakresie monitorowania realizacji wspólnotowego programu znakowania efektywności energetycznej urządzeń biurowych Energy Star. 2015-03-16 16:57 Zielonka Katarzyna


Ubierz swój dom

Wchodzi w życie ustawa o charakterystyce energetycznej budynków

Ustawa wdraża postanowienia unijnej dyrektywy 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków.\r\n\r\nZmiany mają poprawić efektywność energetyczną budynków poprzez rozszerzenie i udoskonalenie systemu certyfikacji energetycznej oraz kontroli systemów ogrzewania i systemów klimatyzacji. Efektem regulacji ma być upowszechnienie informacji o jakości energetycznej budynków i ich części, o potencjalnych kosztach użytkowania, a także wytycznych dotyczących poprawy efektywności energetycznej. 2015-03-16 16:55 MS


Ankieta podatkowa BAS - Ocena przejrzystości i spójności prawa

Zapraszamy do wypełnienia ankiety na temat oceny prawa podatkowego z punktu widzenia jego przejrzystości i spójności:\r\nOcena przejrzystości i spójności polskiego ustawodawstwa podatkowego 2015-03-16 16:53 MS


Premier Ewa Kopacz

Start Funduszy Europejskich 2014-2020 - miliardy na rozwój

„Dziś oficjalnie rozpoczynamy wykorzystanie kolejnej transzy funduszy europejskich. Mamy do dyspozycji ponad pół biliona zł” - powiedziała premier Ewa Kopacz podczas uroczystości otwarcia perspektywy finansowej 2014-2020. 2015-02-27 11:14 MS


Andrzej Czerwiński - konferencja prasowa

Zielone światło dla OZE w regionie?

Według posła Andrzeja Czerwińskiego uchwalona ostatnio przez Sejm ustawa o Odnawialnych Źródłach Energii daje szanse na nowe miejsca pracy na Sądecczyźnie. 2015-02-24 10:15 ROSS


Andrzej Czerwiński - konferencja prasowa

Andrzej Czerwiński: Energia będzie droższa głosami PiS

Ustawa o Odnawialnych Źródłach Energii, nad którą pracował m.in. nowosądecki poseł PO Andrzej Czerwiński, daje spore możliwości dla producentów „zielonej energii”, nie tylko tych dużych, ale i mniejszych. Niestety w wyniku poprawki daje możliwość pewnych nadużyć, jest też zdecydowanie droższa od tej pozyskiwanej ze spalania węgla. 2015-02-24 09:15 JB


Rafał Grupiński

Grupiński: jest niebezpieczeństwo, że posłowie ulegli producentom paneli

W piątkowym głosowaniu przeciw poprawkom Senatu do ustawy o OZE, "kryje się niebezpieczeństwo", że posłowie ulegli lobby producentów paneli fotowoltaicznych - uważa szef klubu PO Rafał Grupiński. Zwraca też uwagę, że posłowie poparli droższy prąd, a PSL głosowało wbrew projektowi MG. 2015-02-20 15:46 PAP


Bateria fotovoltaiczna

Sejm przyjął ustawę o OZE i odrzucił poprawki Senatu

Sejm 20 lutego br. przyjął ustawę o odnawialnych źródłach energii (OZE) i odrzucił poprawkę Senatu likwidującą wsparcie do przydomowych mikroinstalacji o mocy do 10 kW w postaci zakupu energii po cenie gwarantowanej, która jest znacznie wyższa niż rynkowa. 2015-02-20 15:43 DARIUSZ CIEPIELA


Premier Ewa Kopacz w Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie

Premier Ewa Kopacz apeluje do urzędników: pozwólcie Polakom czuć się współgospodarzami ich urzędów

Szefowa rządu uczestniczyła w poniedziałek w jubileuszu 95-lecia Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego. Podczas uroczystości zapowiedziała m.in. lepszy dostęp online do usług administracyjnych oraz odmrożenie płac w administracji. Jeszcze w tym roku ma także ruszyć program praktyk studenckich w urzędach. 2015-02-17 09:59 MS


@poselczerwinski Budowa Instalacji Granulacji Mechanicznej Nawozów - historyczne wydarzenie dla tarnowskich Zakładów 12 godzin temu

@Grupa_Azoty 1/2 W samym Tarnowie #GrupaAzoty zamierza zrealizować inwestycje o wartości 1 mld zł @poselczerwinski 12 godzin temu

@Grupa_Azoty Minister Skarbu Państwa podkreślił dziś, że "#GrupaAzoty krok po kroku realizuje założony gigantyczny plan inwestycyjny" 12 godzin temu